Admission Committee

एडमिशन समिति 2020-21

संयोजक 
डॉ प्रीति पांडेय 9827998171

सदस्य
डॉ मिनी गुप्ता वाणिज्य 9827902140
डॉ विनीता शर्मा वाणिज्य 9827936917

डॉ रवि शर्मा गणित विज्ञान 9425256031

डॉ शीला दुबे गणित विज्ञान 9424231979
Dr. Cyril Daniel गणित  विज्ञान 7000709192

डॉ मीना पाठक कला संकाय 9425502440
डॉ रंजना तिवारी कला संकाय 9039888498
डॉ अंजना पुरोहित कला संकाय 9406051949
Dr कल्पना झा गृहविज्ञान 9301087447
Dr प्रभा वर्मा गृहविज्ञान 9981940633